Tuesday, April 28, 2009

स्वल्पविराम

ठेउन ओळ गेली माझ्या वहीत ती 
झाला उशीर थोडा वाचायला मला || 
उशीराच पाहीला तो पानाचा दुमडलेला कोपरा  
अजुनही त्या पानाला मात्र, मोगरयाचा गंध होता || 
अंधुक होती काही अक्षरे, शाई पुसटशी होती  
इथेच बहुदा तिच्या डोळ्यातला, मोती ओघळला होता || 
वाटले मिळाली सर्व उत्तरे, क्षणाचा होता भ्रम तोही  
कारण प्रत्येक उत्तरामागे, एक नवा प्रश्न होता || 
वाट वेगळी झाली तरीही कुठेतरी भेटू आपण  
दुनिया गोल आहे, इतकातरी शास्त्रावर विश्वास होता || 
शेवटी पुन्हा तेच सारं, अखंड प्रवास असीम शांतता  
कधी न संपणार्या कवितेचा, हा फक्त स्वल्पविराम होता ||

Thanks Mandar for writing the first two lines of this poem.

2 comments:

sahdeV said...

झाली असेलही कदाचित हळवी ती,
मोहरून गेलो मी उगाच, दोष मात्र तिचा नव्हता

ती मला की मी स्वत:ला,
कोण झुलवतंय कोणाला, हाच खरा प्रश्न होता

प्रश्नाचिन्हांवर "पूर्णविराम" तिचे,
स्वल्पविरामात जगण्याचा माझाच हट्ट होता :P:P:P

sahdeV said...

Always the case, always the case!!!!!